Kehäradan itäinen avorataosuus

Kehäradan itäinen avorataosuus

Kehäradan itäinen avorataosuus

Kehärata yhdistää Helsinki-Vantaa lentokentän Vantaankosken rataan sekä päärataan Tikkurilan pohjoispuolella.

Destian urakoima alue ulottui Kehäradan tunnelin itäiseltä suuaukolta Talvikkitien ylitse pääradan ylittävälle sillalle. Urakka sisälsi avorataosuuteen kuuluvat sillat ja maanrakennustyöt, jotka sisälsivät myös louhintaa sekä Leinelän aseman rakentamisen ja ympäristö- ja katutöitä. Ympäristötöihin sisältyi Kylmäojan siirto ja luonnonmukaistaminen.

Asiakas: Liikennevirasto

Urakka-aika: 2011-2013