E18 Kausela-Kirismäki

E18 Kausela-Kirismäki

E18 Kausela-Kirismäki

Destia on urakoitsijana E18 Kausela-Kirismäki -hankkeen ensimmäisessä vaiheessa vuosina 2019-2021. Hanke toteutetaan STk-urakkana ja sen asiakkaana on Väylävirasto. Tavoitteena hankkeessa on parantaa liikenneturvallisuutta ja liikenteen sujuvuutta sekä tuoda uusia mahdollisuuksia alueen kehittämiseen ja maankäytön suunnitteluun.

Hankkeessa poistetaan tasoliittymät välillä Kausela-Kirismäki ja nelikaistaistetaan Pukkila-Kirismäki -osuus. Kirismäen eritasoliittymää parannetaan ja Pukkilaan rakennetaan eritasoliittymä. Lisäksi hankkeessa rakennetaan Siippaan risteyssilta, toteutetaan Kehätien rinnakkaisväylät ja tehdään valtatien 10 parannustöitä välillä kehätie - Tammitie.

Hanke lukuina:

  • Kehätiellä 13 500 autoa/vrk
  • Parannustöiden myötä nopeusrajoitus nousee 100 km/h nelikaistaisella tieosuudella

Asiakas: Väylävirasto

Urakka-aika: 2019-2021