Äänekosken biotuotetehtaan rakennustyöt

Äänekosken biotuotetehtaan rakennustyöt

Äänekosken biotuotetehtaan rakennustyöt

Rakennustyöt Äänekoskelle rakennettavan uuden biotuotetehtaan alueella

Hankkeeseen kuuluu louhintaa, rannan ruoppausta ja täyttöä, jotta uusi teollisuusraide saadaan rakennettua. Louhittu kiviaines murskataan alueen rakentamisen tarpeisiin, ja louhetta käytetään vesistön täyttöön.

Urakka-aika: kesä - marraskuu 2015

Asiakas: Metsä Fibre Oy