Referenssit

Tervetuloa tutustumaan ratkaisuihin, joilla teemme maailmasta toimivamman pala palalta.

Rajaa referenssejä palvelun mukaan klikkaamalla ikonia.

Ladataan...

Liikenneturvallisuus: Hausjärven, Hyvinkään, Lopen ja Riihimäen turvallisen ja kestävän liikkumisen suunnitelma sekä liikenneturvallisuustoimijatyö

Laadimme seudullisen turvallisen ja kestävän liikkumisen suunnitelman Hausjärven, Hyvinkään, Lopen ja Riihimäen seudulle. Suunnitelmassa olemme esittäneet toimenpiteet liikenneympäristön parantamiseks...

Liikennesuunnittelu: Oulun asemakeskuksen toiminnallinen konsepti yhteissuunnitteluhankkeena

Toimimme Oulun asemakeskuksen alueen yhteissuunnittelun koordinoijina. Yhteissuunnittelun tavoitteena on alueen kehittäminen niin, että asemakeskuksesta lähialueineen muodostuisi tulevaisuudessa valta...

Ympäristösuunnittelu: Vanhankylänniemen rakennettavuus- ja hulevesiselvitys

Järvenpään kaupunki suunnittelee pientalovaltaista asuinrakentamista Vanhankylänniemen alueelle Tuusulanjärven itärannalla noin 3 kilometriä lounaaseen Järvenpään keskustasta. Nykytilanteessa Vanhanky...

Ympäristösuunnittelu: Verkkosaaren pohjoisosa ja asemakaavamuutoksen meluselvitys, Sörnäinen, Kalasatama ja Hermanninranta, Helsinki

Verkkosaaren pohjoisosan asemakaava-alueella on seitsemän asuinkorttelia, joista yhteen on suunniteltu lisäksi suurta päiväkotia ja alkuopetuskoulua. Alueella on myös toimitilakortteli, tontti kaasunj...

Maisemasuunnittelu: Jakomäen, Tattarisuon ja Tattariharjun tarveselvitys ja aluesuunnitelma

Laadimme alueen asukkaiden kanssa vuorovaikutteisesti aluesuunnitelman Pohjois-Helsinkiin Jakomäen, Tattarisuon ja Tattariharjun alueelle. Suunnittelualueen pinta-ala oli noin 410 ha ja siihen kuuluiv...

Maisemasuunnittelu: Kastellinkentän kaupunginosan leikkipuisto, Ranta-Kastelli sekä Kummelinpuiston korttelileikkipaikka, Taskila, Oulu

Kastellinkentän suunnittelun teemana on ollut alueen historia ja mielikuvitusta innoittava keskiaikainen linna. Leikkipuistossa on eri-ikäisille lapsille monipuolinen ja liikunnallisiin leikkeihin hou...

Destia toteutti Länsimetron ratalinjan päällysrakenteet

Rakensimme Länsimetron päällysrakenteet noin 14 kilometriä pitkään kaksoistunneliin, Ruoholahdesta Matinkylään.Urakkaan sisältyy muun muassa runkomelueristeen, raidesepelin, kiskojen, vaihteiden, raid...

Siltapelkkojen vaihdot Pohjois-Suomessa

Toteutimme siltapelkanvaihdot Pohjois-Suomessa touko–syyskuussa 2015. Urakassa siltapelkat vaihdettiin kahdesta VT4-moottoritien ylittävästä rautatiesillasta Kemissä (Jarkon alikulkusilta ja Rautiolan...

Destian hoidossa yli puolet Suomen rataverkon kunnossapitoalueista

Vuonna 2017 Destian hoidossa on yli puolet Suomen kahdestatoista rataverkon kunnossapitoalueesta. Junaratojen asianmukainen kunto on turvallisuuden ja liikennöitävyyden perusedellytys.Destia vastaa ra...

Nord Stream -kaasuputki

Kiviainestoimitus Nord Stream -kaasuputken putkilinjan pohjustukseen. Kaasuputki yhdistää Venäjän ja Saksan kaasuverkon toisiinsa. Kiviainesta 150 000 tn Tiukat laatukriteerit Kiviaines testattii...

Kantolan tapahtumapuisto

Suomen suurimman tapahtumapuiston rakentaminen Hämeenlinnaan. alueelta kaivettiin pois 30 000 m³ lievästi pilaantunutta maa-ainesta pilaantuneesta maa-aineksesta rakennettiin täyttömäki, joka pääl...

Äänekosken biotuotetehtaan rakennustyöt

Rakennustyöt Äänekoskelle rakennettavan uuden biotuotetehtaan alueella Urakkaan kuuluu louhintaa, rannan ruoppausta ja täyttöä, jotta uusi teollisuusraide saadaan rakennettua. Louhittu kiviaines murs...

Kivistön asuntomessualueen pintarakenteet

Destia vastasi kohteen pintaurakoinnista. Monipuoliseen asuntomessualueen urakkaan kuului muun muassa: kiveystyöt vihertyöt alueen teiden päällystäminen jalankulkusillan ja tukimuurien rakentami...

Kempeleen kunnan kiviainestoimitukset

Toimitamme Kempeleen kunnan maa- sekä katurakentamisen urakkaan tarvittavat määrät kiviaineksia vuosina 2015-2016. Destialla on noin 300 maa-ainesaluetta ympäri maan, joten asiakkaillemme on täten tar...

Riippa-Eskola -kaksoisraideurakka RU 2

Radanrakennuskiviainesten myynti.• Raidesepeliä 300 000 tn• Eriste- ja välikerrosmateriaaleja 1 600 000 tn• Muita kiviainesmateriaaleja n 200 000 tnAsiakas: Destia OyUrakka-aika: 2013–2016Kiinnostuitk...