Referenssit

Tervetuloa tutustumaan ratkaisuihin, joilla teemme maailmasta toimivamman pala palalta.

Rajaa referenssejä palvelun mukaan klikkaamalla ikonia.

Ladataan...

Lentoasemien kunnonhallintaa varmistamassa

Destia tekee Finavialle lentoasemien kunnonhallintaa, jonka tarkoituksena on ennen kaikkea automaattimittausten avulla kerätä objektiivista tietoa lentoasemien päällysteiden kunnosta. Yhteistyö Finavi...

Luostarinkylä, Rauma

Destia suunnitteli ja toteutti Rauman Luostarinkylään eritasoliittymän, jossa inframallintaminen on viety pisimmälle Suomessa. Luostarinkylään valmistunut eritasoliittymä palvelee erityisesti Lakarin ...

Pohjoisbaana

Destia rakensi Pohjoisbaanan Ratapihantien ja Käpylän aseman välille. Pohjoisbaana on 1,6 kilometrin pituinen pyörätie, joka on osa laajaa Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston kaavailemaa baanaverkos...

Riippa-Eskola kaksoisraideurakka

Urakoimme Kokkola-Ylivieska-ratahankkeen keskimmäisen urakan suunnittele ja toteuta -hankintamallilla. Kyseinen urakka oli Suomen suurin ratarakentamisen ST –urakka tähän mennessä. Urakassa peruskorja...

Kaupunkiympäristön suunnittelu: Asemakatu, Jyväskylä

Asemakadun suunnittelu välillä Yliopistonkatu-Kauppakatu sekä Kauppakatu-Vapaudenkatu Päällysteet Kalusteet Varusteet Pyöräpysäköinti Valaistus Kadun sulanapitojärjestelmä Asiakas: Jyväskyl...

Sillankorjaus- ja ylläpitourakka KES 2012-2013

Sillankorjaus- ja ylläpitourakka Keski-Suomen alueella Hanke 2012: Huopanankosken silta, Viitasaari Jokelanjoen silta, Viitasaari Olhavaispuron silta, Kinnula Kivipuron silta, Saarijärvi Varpu...

Vt 14 Savonlinna korjaushanke, rakennusvaihe II

Valtatie 14 korjaushankkeen toinen rakennusvaihe. Toinen vaihe käsitti uuden rinnakkaistieyhteyden rakentamisen Savonlinnan keskustan pohjoispuolelle välille Laitaatsalmi–Ruislahti. Kokonaisurakassa ...

Vt 13 parantaminen Nuijamaan rajanylityspaikalla

Vt 13 -parannushanke Rekkakaistaa 6 km Puunpoistot Louhintatyöt Maanleikkaus Pengerrys Asiakas: Kaakkois-Suomen ELY-keskus Alkuperäinen urakka-aika: heinä-marraskuu 2013 Valmistui 2,5 ...

Maanteiden alueurakat

Destian markkinaosuus Liikenneviraston kilpailuttamien maanteiden hoidon ja kunnossapidon alueellisista palvelusopimuksista on 57 prosenttia 1.10.2015 alkaneella hoitokaudella. Vuonna 2015 Destia vas...

Tie-, katu- ja aluesuunnittelu: Turun satamayhteys, Suikkilantie

Turun satamayhteys -hankkeessa Suikkilantie suunniteltiin nelikaistaiseksi ja muutettiin maantieksi Pansiontien ja valtatie 8:n välillä. Parantamishankkeen toteuttamisella raskas liikenne voidaan ohja...

Tie-, katu- ja aluesuunnittelu: Hakunilanraitti, Vantaa

Kaupunkiosakeskuksen pääraitin ja kolmen puistikon perusparantaminen sekä vesihuollon saneeraussuunnittelu. Hanke lukuina: Suunniteltavan raittiverkoston laajuus 1,2 km Suunnittelukustannukset: ...

Tie-, katu- ja aluesuunnittelu: E18 Kotkan erillishanke

E18 Kotkan erillishankkeessa parannettiin tiiviiseen taajamarakenteeseen sijoittuvia Kyminlinnan ja Jumalniemen eritasoliittymiä sekä alueen katujärjestelyjä. Paransimme myös Kyminlinnan ja Rantahaan ...

Siltasuunnittelu: Suonttajoen ja Aapajoen siltojen uusiminen

Laadimme rakennussuunnitelmat Suonttajoen sillalle L- 284 ja Aapajoen sillalle L-1213. Molemmista silloista laadittiin rakennussuunnitelmat uusista silloista huonokuntoisten siltojen tilalle. Suunnite...

Siltasuunnittelu: Virusmäenkäytävän alikulun rakennussuunnittelu

Hankkeessa laadimme rakennussuunnitelman Virusmäen alikäytävästä. Suunnitteluun sisältyi tulopenkereiden paalulaattojen rakennussuunnittelu. Silta- ja paalulaatat suunniteltiin toteutettavaksi sivusii...

Siltasuunnittelu: Vaskiluodon siltojen yleis- ja rakennussuunnittelu, Vaasa

Hankkeessa suunniteltiin Vaasan kaupungin keskustasta Vaskiluotoon johtavalle pengertielle uusi silta huonokuntoisen sillan tilalle. Hanke jakaantui kokonaisuudessaan kolmeen osaan. Ensimmäisessä vaih...