Sillankorjaukset Kuopion ympäristössä 2019

Projektilla peruskorjattiin kolme ratasiltaa Kuopion ympäristössä vuonna 2019. Siltojen betonirakenteiden pintoja korjattiin, reunapalkkeja korotettiin ja huoltokäytävät uusittiin. Siltojen vedeneristykset uusittiin sillan kannen suojabetonin päälle EPDM-vesieristyksenä.

Urakka-aika: toukokuu 2019 – syyskuu 2019

Asiakas: Väylävirasto