Maanteiden alueurakat

Destian markkinaosuus Liikenneviraston kilpailuttamien maanteiden hoidon ja kunnossapidon alueellisista palvelusopimuksista on 57 prosenttia 1.10.2015 alkaneella hoitokaudella.

Vuonna 2015 Destia vastaa 49 alueurakasta.

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset määrittelevät tiestöllä tarjottavan laatutason. Destia vastaa hoidossaan olevien teiden ympärivuotisesta kunnossapidosta. Urakoiden kesto on pääsääntöisesti 5-7 vuotta.