Akaan raakapuuterminaalin rakennusurakka

Destian urakoima Akaan raakapuuterminaali on yksi kotimaan keskeisistä raakapuuterminaaleista ja kuormauspaikoista. Koko terminaalialue on pinta-alaltaan noin 10 hehtaaria. Lue lisää hankkeesta täältä.

Hankkeeseen sisältyi rata- ja puunkuormausalueen rakentaminen, vaihteiden asennus ja perustaminen paalulaatalle, turvalaitteet, perustukset, kuivatus, alus- ja päällysrakennetyöt. Lisäksi urakan aikana uusittiin vaihdealueen päällysrakenteet ja asennettiin raiteensulut sekä kääntölaitteet. Urakkaan sisältyi kallio louhintaa ja murskausta, teiden rakennustöitä sekä rakennuksien purkutöitä. Hankkeen aikana uusittiin ratarumpu sekä rakennettiin Kurjenkalliontielle jatke. Lisäksi asennettiin opastimet ja opatinjalat, sr-perustukset ja valaisinmastoperustukset.

Hanke lukuina:
• Asennettuja vaihteita 2 kpl
• Tasoristeyksien poistoja 3 kpl
• Parannettavia tasoristeyksiä
• Raiteita 2,4 rd-km

Asiakas: Väylävirasto

Urakka-aika: 07/2020–08/2021