Maanteiden kunnon hallintaa

Destialla valmiudet tien informaation mittaamiseen

Maanteiden kunnon hallinta on perustunut reilun 20 vuoden ajan enimmäkseen päällysteiden pintakunnon tarkasteluun uraisuuden, epätasaisuuden ja pintavaurioiden kautta. Käytetyt mittarit löytävät tiestöltä sellaiset kohdat, joilla uraisuus tai epätasaisuus on liian suurta.

Useimmiten puhutaan huonokuntoisista satametrisistä tai niiden summasta tietyllä alueen tai tieluokan mukaisella verkolla. Ne pohjustavat ylläpitotoimintaa jälkijättöisesti siten, että niissä näkyy liikenteen tai ilmaston tielle aiheuttamat seuraukset, mutta ne eivät paljasta ajoneuvon ja tien vuorovaikutusta eivätkä sen vuorovaikutuksen keskeisiä mekanismeja – ajotuntumaa, ajovakautta, ajoneuvon hallittavuutta, tierasitusta tai tien kuormituksen kestokykyä.

Destialainen tuotepäällikkö Pertti Virtala on tunnettu pitkästä työurastaan tienpidon toiminnansuunnittelua tukevien tietojärjestelmien kehittämisessä. Destiassa on tutkittu tietoja liikenneväylien todellisesta kuntotilasta ja ajoneuvojen dynamiikasta. Destialla on nyt valmiudet sekä mitata tien informaatiota että laittaa siihen kulkemaan ajoneuvomalleja ja laskea miten ne käyttäytyvät.

-Tienpitäjät mittauttavat tiestöjään monipuolisesti instrumentoiduilla mittauslaitteilla ja keräävät paljon tietoa, mutta eivät siinä yhteydessä oikeastaan käytä tietoa autosta ja sen käyttäytymisestä. Autoteollisuus puolestaan käyttää monimutkaisia ajoneuvomalleja ja tehokkaita laskentamenetelmiä jousitus-, luistonesto- ja muiden ratkaisujen parantamisessa, mutta ei oikeastaan käytä oikeaa tieinformaatiota. Yhdistämällä nämä ekspertiisit tienpitäjä pääsee tarkastelemaan, miten auto käyttäytyy tiellä ja saa paljon paremman kuvan tien ominaisuuksista, joilla on suora kytkentä turvallisuuteen, ajomukavuuteen ja ajotalouteen sekä lisäksi ylläpitotalouteen eli niihin yleistavoitteisiin, joita tienpidossa kaiken kaikkiaan tavoitellaan, Virtala kertoo.