Päällysteiden laadunvalvonta ja katuverkon kuntotutkimukset

PALVELUTASOMITTAUKSET - Tarkkaa tietoa tien pintakunnosta

Tien pituussuuntaisen profiilin epätasaisuus vaikuttaa ajoneuvon tärinään ja matkustajien mukavuuteen. Suuri pinnan epätasaisuus nopeuttaa ajoneuvon kulmista, aiheuttaa ympäröiviin rakenteisiin tärinävaurioita sekä nopeuttaa päällysteen ja rakenteen vaurioitumista. Poikkisuuntainen epätasaisuus eli urat aiheuttavat vesiliirron vaaran. Lisäksi urissa seisova vesi vaurioittaa ajan mittaan päällystettä ja rakennetta. Myös kuivatuksen toimivuus heikkenee, kun vesi virtaa uria pitkin kooten suuria vesimääriä vääriin paikkoihin.

Tien pituus- ja poikkisuuntaiset profiilit ovat merkittävimmät ajomukavuuteen ja turvallisuuteen vaikuttavat tekijät. Destialla on käytössään Suomen laajin ja nykyaikaisin tutkimuskalusto profiilimittauksiin (PTM).

Yleisimmät tunnusluvut ovat: urasyvyys, epätasaisuus eli IRI, sivukaltevuus ja karkeus eli tekstuuri. Muita profiilitiedoista saatavia tietoja ovat mm. urasyvyys vasen ja oikea (pyöräura), mäkisyys ja kaarteisuus.

Destia on Pohjoismaiden sekä Suomen suurin päällystetyn tieverkon ura- ja tasaisuus tiedon tuottaja. Mittaamme  vuosittain Suomessa n. 40 000 km sekä
valtakunnan tie- että kuntien katuverkolla.