Ratasuunnittelu

Ratasuunnitelmat tietomallipohjaista suunnittelua hyödyntäen

Tarjoamme monipuolisesti asiakkaan tarpeiden mukaan räätälöityjä rautatiesuunnittelupalveluja. Käytössämme on kattavasti eri alojen asiantuntijaosaamista ja täydennämme sitä tarvittaessa vakiintuneiden erityisalojen yhteistyökumppaneidemme kautta.

Rautatiesuunnittelupalvelumme tuottavat suunnittelukohteesta ja -vaiheesta riippumatta laadukkaita ja toimivia selvitys- ja suunnitteluratkaisuja, joissa painotetaan koko elinkaarenaikaista turvallisuutta, raideliikenteen erityisominaisuuksia ja kustannustehokkuutta. Olemme myös edelläkävijä rautateiden tietomallipohjaisessa suunnittelussa ja olemme osallistuneet vahvasti alan yhteiseen kehittämiseen InfraFINBIM-hankkeen kautta.

Rautatiesuunnitteluun liittyviä palveluitamme ovat muun muassa:

  • esi- ja tarveselvitykset
  • yleis-, rata- ja rakentamissuunnitelmat
  • korjaus- ja ylläpitosuunnitelmat