Ratasuunnittelu

Ratasuunnitelmat tietomallipohjaista suunnittelua hyödyntäen

Tarjoamme monipuolisesti asiakkaan tarpeiden mukaan räätälöityjä rautatiesuunnittelupalveluja. Käytössämme on kattavasti eri alojen asiantuntijaosaamista ja täydennämme sitä tarvittaessa erityisalojen vakiintuneiden erityisalojen yhteistyökumppaneidemme kautta.

Rautatiesuunnittelupalvelumme tuottavat suunnittelukohteesta ja -vaiheesta riippumatta laadukkaita ja toimivia selvitys- ja suunnitteluratkaisuja, joissa painotetaan koko elinkaarenaikaista turvallisuutta, raideliikenteen erityisominaisuuksia ja kustannustehokkuutta. Olemme myös edelläkävijä rautateiden tietomallipohjaisessa suunnittelussa ja olemme osallistuneet vahvasti alan yhteiseen kehittämiseen InfraFINBIM-hankkeen kautta.

Rautatiesuunnitteluun liittyviä palveluitamme ovat muun muassa:

  • esi- ja tarveselvitykset
  • yleis-, rata- ja rakentamissuunnitelmat
  • korjaus- ja ylläpitosuunnitelmat