Rata

Ratatyöt koko radan elinkaaren ajaksi

Junaratojen asianmukainen kunto on turvallisuuden ja liikennöitävyyden perusedellytys. Ratojen kehitystarpeita ja kunnossapitoa lisäävät tavaraliikennepuolella junien kapasiteettiin kohdistuvat vaatimukset ja henkilöliikennepuolella nopeuksien kasvattaminen.

Ratoihin liittyvät palvelumme kattavat koko radanpidon elinkaaren, koko Suomen alueella. Toteuttamamme ratatyöt vaihtelevat vaativista useiden kilometrien mittaisista päällysrakenneurakoista pienempiin silta-, ratarumpu- ja massanvaihtotöihin. Destia vastaa yli puolesta Suomen kahdestatoista rataverkon kunnossapitoalueesta.

Meillä on vahva kokemus myös liikennepaikkojen ja ratapihojen uusimis- ja parannuskohteista. Päällysrakenteen uusimiskohteet sisältävät kattavasti tukikerroksen, pölkkyjen ja kiskojen vaihtoa sekä niihin liittyviä sähkörata- ja turvalaitetöitä.

Monivuotiset palvelusopimukset toteutetaan kuntovastuuperiaatteella. Käytössämme on useita rautateiden rakentamiseen, korjaukseen ja kunnossapitoon käytettäviä laitteita, joita on kehitetty erilaisiin asiakastarpeisiin innovatiivisella tuotekehityksellä.

Laaja valikoima ratarakentamisen palveluita

Destian palvelutarjontaan kuuluu laaja valikoima ratarakentamisen palveluita, joita ovat muun muassa geometrian suunnittelu, mittaukset, raidemateriaalin hankinta, päällysrakennetyöt, erilaiset alusrakennetyöt sekä tunnelien korjaukset.

Päällysrakennetyöt:

 • kiskojen asennus, kiskoihin liittyvät korjaukset sekä kiskohitsaukset
 • tukikerroksen rakentaminen, sepelöinti, harjaukset ja muotoilu
 • raiteen ja vaihteiden tukeminen
 • linja- sekä vaihdepölkkyjen asennus
 • vaihteiden asennus ja vaihto
 • radan varusteiden ja laitteiden rakentaminen, esim. tasoristeyskannet, kaapelireitit ja raidepuskimet

Alusrakennetyöt:

 • maanrakennustyöt
 • pohjanvahvistukset
 • kuivatus
 • routaeristykset

Turvalaitetyöt:

 • tasoristeyslaitokset
 • kulunvalvonnat
 • suojastukset
 • raidevirtapiirit
 • maadoitukset

Rataverkon kunnossapito – turvallisen rataliikenteen perusta

Destia tarjoaa kattavan valikoiman ratojen kunnossapitopalveluita. Palveluihimme lukeutuvat muun muassa kuntotarkastukset, erilaiset radan ja rataympäristön kunnossapitotyöt, ratapölkkyjen ja kiskojen vaihtaminen, tukemistyöt, raidevarusteiden huolto sekä lumityöt.

Palveluitamme rADAN KUNNOSSAPITOON

 • kuntotarkastukset
 • ratapölkkyjen ja kiskojen vaihtaminen
 • tukemistyöt
 • raidevarusteiden huolto
 • lumityöt
 • kiskojen kunnossapitotyöt
 • pölkkyjen sekä kiskonkiinnityksiin liittyvät kunnossapitotyöt
 • raide-eristysten kunnossapito
 • tasoristeysten kunnossapito
 • radan merkkien kunnossapito
 • ratasiltojen kunnossapito
 • laitureiden, asema-alueiden ja liikennepaikkojen kunnossapito
 • raidealueen ohjaus- ja turvalaitteiden kunnossapito
 • vaihteiden kunnossapito
 • turvalaitteiden kunnossapito
 • tukikerroksien täydentäminen, vaihtaminen, auraus, harjaus ja muotoilu

Destian hoidossa olevat kunnossapitoalueet

Destian kunnossapitämät alueet merkittynä kartalle.