Injektointi

Rakenteen vahvistusta injektoinnilla

Injektoinnilla tarkoitetaan nestemäisen kovettuvan aineen, kuten sementin, uretaanin, vesilasin tai epoksin pumppaamista maan, kallion tai betonirakenteen sisään tarkoituksena vahvistaa, lujittaa tai tiivistää kyseessä olevaa rakennetta. Menetelmän avulla näiden rakenteiden käyttöikää ja -varmuutta voidaan lisätä huomattavasti. Tyypillisiä käyttökohteita ovat mm. padot, sillat, kanavat, erilaiset pilarit ja palkit sekä tunnelirakenteet. Injektoinnin avulla korjaus voidaan kohdentaa tarkasti haluttuun alueeseen. Usein korjauskohteen käyttöä voidaan samanaikaisesti jatkaa korjaustoimenpiteistä huolimatta.

Pitkän kokemuksen tuomalla varmuudella injektoinnin työalueemme kattaa sekä kemialliset (epoksi, uretaani, vesilasi jne.) että sementti-injektoinnit eri sementtilaaduilla (perus-, rapid-, pika- yms. sementit sekä erilaiset mikrosementit). Epoksi-injektointia käytetään tyypillisesti betonirakenteissa ja esimerkiksi koneperustuksissa. Uretaani-injektoinnin tavanomaisia käyttökohteita ovat maa- ja kalliorakenteet. Sementti-injektointia puolestaan käytetään yleensä erilaisissa maa-injektoinneissa sekä kalliotiloissa, kuten tunneleissa. Lisäksi tiivistämme mm. ponttiseinien alapäät suihkuinjektoinnin avulla.

Kattava injektointikalustomme soveltuu niin pienten halkeama- ja vuotokorjausten suorittamiseen kuin massiivisten injektointiprojektien toteuttamiseen, esimerkiksi maapatojen korjaushankkeissa. Porauskalustoamme hyödyntäen suoritamme tarvittaessa itse injektointiprojektien edellyttämät maa- ja kallioporaukset sekä asennamme injektointiputket. Kattava porauskalustomme soveltuu myös tilanteisiin, joissa esimerkiksi maa-injektointi halutaan toteuttaa välittömästi porauskaluston kautta putkia maahan jättämättä.