Pohja- ja aluerakentaminen

Kiinnostuitko?
Ota yhteyttä

Tarjouspäällikkö, Pohjois-Suomi
Jorma Pyhäluoto
jorma.pyhaluoto@destia.fi
0400 290 138

Tarjouspäällikkö, Etelä-Suomi
Anttoni Tiainen
anttoni.tiainen@destia.fi
040 716 2822

Tarjouspäällikkö, Itä-Suomi
Kari Toivonen
kari.toivonen@destia.fi
0400 756 154

Destia Engineering Oy:n toimitusjohtaja
Arto Niemeläinen
arto.niemelainen@destia.fi
040 016 8213

pohja- ja aluerakentamista alan viimeisintä teknologiaa hyödyntäen

Tiet, kadut ja muut infran maarakenteet koostuvat kaivupinnoista sekä eri paksuisista rakennekerroksista, jotka Destia toteuttaa suunnitelmien mukaisesti soveltuvia koneita ja tehokasta kuljetuskalustoa hyödyntäen. Laadukkaalla ja huolellisella maa- ja kerrosrakenteiden toteutuksella varmistetaan niiden toimivuus ja hyvä kestävyys.

Destia hyödyntää maarakentamisessa laajalti alan viimeisintä teknologiaa, mm. työkoneautomaation avulla. Tämä tarkoittaa sitä, että työkoneet on varustettu tarkoilla paikannuslaitteilla sekä ohjausjärjestelmällä, jossa kuljettajat hyödyntävät kolmiulotteista digitaalista suunnitelmatietoa. Työkoneautomaatio parantaa työn tehokkuutta ja laatua, koska suunnitelman mittatieto on käytettävissä kaikkialla rakennettavissa tai leikattavissa pinnoissa.

Teiden, piha-alueiden sekä urheilualueiden rakentamiseen liittyy tänä päivänä vahvasti maisema-arkkitehtuuri, joksi luetaan esimerkiksi erilaisten betonisten rakenteiden ja eroosiosuojauksien rakentaminen sekä maisemointi. Destialla on vankkaa ja palkittua vaativienkin maisemasuunnitelmien toteutuksen osaamista.

 

>

Pohjarakentaminen

Destian pohjarakentamisen palvelut kattavat rakennuskaivantojen tuennat, perustustyöt, betonirakennetyöt, syvästabiloinnin, paalutuksen, pohjanvahvistukset sekä perustusten vahvistukset ja korjaukset kuormasiirtorakenteineen.

Lue lisää  >
>

Ympäristörakentaminen

Ympäristörakentaminen on taitoa vaativaa erikoisrakentamista. Vastuullisena kokonaisen elinympäristön rakentajana huomioimme ympäristönäkökohdat.

Lue lisää  >