Kaupunki­kehitys

Kestävää kaupunkien kehittämistä

Hyvin suunnitellulla infralla on suuri vaikutus kaupunkien toimivuuteen ja viihtyisyyteen. Sujuvat yhteydet niin kevyellä kuin raskaammallakin liikenteellä sekä kehittyvän kaupungin monipuolinen palvelutarjonta lisäävät ihmisten elämänlaatua. Tarjoamme kattavasti palveluita kestävään kaupunki- ja hankekehitykseen. Kaupunkiympäristöjen suunnittelussa tukenamme on vahva toteutus- ja ylläpitovaiheiden tuntemus ja osaaminen. Meiltä löytyykin vahvaa infran tajua monialaisiin hankkeisiin.

Erityisvahvuutemme on liikenteen solmukohtien ja muiden haastavien rakennuspaikkojen kehittäminen esimerkiksi uutta asumista ja toimitiloja luotaessa.

Kehitämme hankkeita täysin omaperusteisesti, kumppaneiden kanssa riskiä jakaen tai infra- ja asiantuntijapalveluita tarjoten. Menestyksekkään hankekehityksen tueksi meiltä löytyy laaja kumppani- ja asiakasverkosto, johon kuuluu kiinteistönomistajia ja sijoittajia, rakennusliikkeitä, tilojen käyttäjiä, kaupunkien edustajia sekä muita merkittäviä toimijoita esimerkiksi kaupan alalta, logistiikasta tai teollisuudesta.

Hankekehitys

Tarjoamme monipuolista asiantuntijuutta erilaisiin alue- ja kiinteistökehitysprojekteihin. Teemme esimerkiksi hankkeiden kokonaisvaltaista arviointia ja kehittämistä sekä toteutettavuus- ja kannattavuusselvityksiä. Voimme koordinoida projektin osapuolten välistä yhteistyötä tai toimia kehitysriskiä kantavana investointikumppanina monitahoisissakin kehityshankkeissa.

Liikennesuunnittelu

Tarjoamme monipuolisia liikenne- ja liikenneturvallisuussuunnittelun palveluita. Näitä ovat esimerkiksi liikennejärjestelmien monialaiset suunnitelmat ja selvitykset, tieturvallisuusarvioinnit sekä kestävän ja turvallisen liikkumisen suunnitelmat. Tarkastelemme ratkaisuja ensisijaisesti käyttäjän turvallisuuden ja hyvän palvelutason kannalta.

Maisemasuunnittelu

Teemme maisemasuunnitelmia erilaisiin kohteisiin pihoista leikkipuistoihin, toreihin, aukioihin, liikuntapaikkoihin ja muuhun yleiseen ja yhteiseen kaupunkiympäristöön. Laadimme suunnitelmia viher- ja virkistysalueille ja eri suunnitteluvaiheiden kaavahankkeisiin. Suunnittelemme alueen erityispiirteet ja arvot huomioivaa, kestävästi toteutettua ja kunnossapidettävää ympäristöä, joka huomioi käyttäjien tarpeet ja on viihtyisä.

Ympäristösuunnittelu

Tarjoamme ympäristösuunnittelun palveluita tuoden kestävän kehityksen periaatteita käytäntöön. Toteutamme asiakkaan tarpeiden mukaisesti ympäristöselvitykset, -suunnitelmat ja -vaikutusten arvioinnit. Katsomme pitkälle tulevaisuuteen ja ennakoimme ympäristövaikutuksia huomioiden myös kulttuuriset ja sosiaaliset näkökulmat.

Kiinnostuitko palveluistamme? Ota yhteyttä ja kysy lisää!

Toni Koskinen

Hankekehitysjohtaja

+358 40 648 7074

toni.koskinen@destia.fi