Kaupunkikehitys

KAUPUNKIKEHITYSTÄ VAHVALLA INFRAN TAJULLA

Olemme kasvamassa entistä vahvempana kaupunkikehittäjänä. Tavoittelemme laajempaa roolia rakentamisen arvoketjussa panostamalla kaupunki- ja hankekehitykseen yhdessä kumppaneidemme kanssa. Hankekehitysprojekteissa voimme olla mukana täysin omaperusteisesti, kumppaneiden kanssa riskiä jakaen tai infra- ja asiantuntijapalveluita tarjoten.

Kestävää kaupunkien ja infran kehittämistä

Kaupungit kehittyvät vahvasti, kun kehitämme infraa kestävästi. Toimiva infra mahdollistaa ihmisten liikkumisen, asumisen, työpaikkojen ja palveluiden rakentamisen sekä yhteiskunnan ja talouden kehittymisen.

Onnistuaksemme hankekehityksessä luomme laajaa kumppani- ja asiakasverkostoa, johon kuuluu kiinteistönomistajia ja sijoittajia, rakennusliikkeitä, tilojen käyttäjiä, kaupunkien edustajia sekä muita merkittäviä toimijoita, jotka voivat olla esimerkiksi kaupan alalta, logistiikasta tai teollisuudesta.

Destialaista osaamista suunnittelusta, rakentamisesta ja ylläpidosta

Käytössämme on kattavasti eri alojen asiantuntijaosaamista vuosikymmenten kokemuksella ja täydennämme sitä tarvittaessa vakiintuneiden erityisalojen yhteistyökumppaneidemme kautta. Toimivien, viihtyisien ja kestävien kaupunkiympäristöjen suunnittelussa etunamme on myös vahva toteutusvaiheiden ja ylläpitovaiheiden tuntemus ja osaaminen.

Oli sitten kyseessä palvelut, toimitilat tai asuminen, toimivampaa kaupunkiympäristöä toteutetaan hanke kerrallaan.

Ota yhteyttä