Yritysvastuu

Sosiaalinen vastuu

Destian sosiaalinen vastuu ulottuu kaikkiin sen sidosryhmiin. Tärkeimmät yhtiön sosiaalisen vastuun osa-alueet ovat henkilöstön hyvinvointi ja turvallisuus, henkilöstön osaamisen kehittämiseen, kannustamiseen ja työhyvinvointiin panostus sekä turvallisuusnäkökohtien huomioonotto palvelutuotantoketjujen kaikissa osissa.

Vuotuisen konsernin henkilöstökyselyn tulokset parantuivat edellisvuodesta. Vuonna 2013 Destian yleisarvosana oli 3,71 (3,63) ja arvio Destiasta kokonaisuutena ja työnantajana nousi 3,86:een (3,72). Vastausprosentti nousi selvästi edellisestä vuodesta ollen 76 % (72 %).

Destia jatkoi vuonna 2013 panostuksia henkilöstön kehittämiseen. Esimiestyötä ja suorituksen johtamista tukevaan TahTo-valmennukseen osallistui noin 600 projektinjohtoon kuuluvaa destialaista. TahTo2-valmennuksen kävi läpi koko Destian henkilöstö. TahTo2-valmennukset sisälsivät suoritustason johtamisen peruselementtien lisäksi työturvallisuusasiat, henkilöstötutkimuksen tulosten purun sekä puheeksi ottamisen mallin läpikäynnin.

Tavoitteena turvallinen työpaikka

Turvallisuuden parantaminen on rakennusalan keskeinen haaste, sillä se vaikuttaa merkittävästi sekä alan tuottavuuteen että houkuttelevuuteen työnantajana. Työterveyttä ja -turvallisuutta toteutetaan erillisen työterveys- ja turvallisuuspolitiikan mukaisesti. Toimenpiteiden tuloksia mitataan säännöllisesti. Vuonna 2013 Destian henkilöstön tapaturmataajuus eli vähintään yhden poissaoloon johtaneiden työpaikkatapaturmien määrä miljoonaa työtuntia kohti oli 10,8 (15,6).

Koska monet Destian projekteista toteutetaan liikenneympäristössä, liikenneturvallisuudesta huolehtiminen on Destialle hyvin tärkeää. Työturvallisuus pyritään varmistamaan työmaiden oikein suunnitelluilla ja toteutetuilla liikennejärjestelyillä, joilla huolehditaan sekä ajoneuvoliikenteestä että työntekijöistä. Järjestelyt kattavat tarvittaessa myös rautatieliikenteen. Hoito- ja kunnossapitotöissä liikenneturvallisuus varmistetaan ammattimaisella toiminnalla, merkitsemällä kalusto hyvin ja toteuttamalla työt oikea-aikaisesti.

Yritykset kunnioittavat kaikessa toiminnassaan kuluttajien oikeuksia ja noudattavat hyvää rakentamistapaa. Yritykset ovat tiiviissä vuorovaikutuksessa kaikkien niiden kanssa, joihin rakennetun ympäristön tuottaminen vaikuttaa. Destia kuuluu muun muassa seuraaviin rakennus- ja infra-alaa edistäviin yhdistyksiin: Rakennusteollisuus RT Oy ja Suomen maanrakentajien keskusliitto INFRA ry.