Hallinnointi

Yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Ylimääräinen yhtiökokous pidetään päätöksenteon niin vaatiessa.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat ja mahdolliset muut ehdotukset yhtiökokoukselle.

Merkittävimmät yhtiökokouksen päätösvaltaan kuuluvat asiat:

  • hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
  • hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten valinta
  • hallituksen ja sen valiokuntien jäsenten palkkioista ja taloudellisista etuuksista päättäminen
  • tilintarkastajan valinta ja tilintarkastajan palkkiosta päättäminen
  • tilinpäätöksen hyväksyminen
  • hallituksen ja toimitusjohtajan vastuuvapaudesta päättäminen
  • yhtiöjärjestyksen muuttaminen
  • osakepääoman korottamisesta päättäminen
  • yhtiön varojen jaosta, kuten voitonjaosta päättäminen.

Yhtiökokoukset kutsuu koolle yhtiön hallitus. Kutsu lähetetään ainoalle osakkeenomistajalle. Osakkeenomistajan edustajalla on tehtävään osoitettu valtakirja.

Yhtiökokouksesta laaditaan pöytäkirja liitteineen, jota säilytetään yhtiön pääkonttorissa. Yhtiö tiedottaa yhtiökokouksen päätöksistä julkaisemissaan tiedotteissa.