Hallinnointi

Tilintarkastus

Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiössä on yksi tilintarkastaja, jonka tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajan toimikausi on tilikausi ja tehtävä päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Yhtiökokoukselle tehtävää hallituksen ehdotusta yhtiön tilintarkastajaksi valmistelee tarkastusvaliokunta. Tilintarkastajan valinnasta päättää yhtiökokous.

Yhtiön tilintarkastajat raportoivat yhtiön hallitukselle, tarkastusvaliokunnalle sekä toimitusjohtajalle vähintään kaksi kertaa vuodessa. Tilintarkastajat antavat yhtiön osakkeenomistajalle lain edellyttämän tilintarkastuskertomuksen varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltävän vuositilinpäätöksen yhteydessä. Tilintarkastajan toimeksianto sisältää myös lausunnon antamisen tilinpäätöksen vahvistamisesta, vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle sekä hallituksen voitonjakoehdotuksesta.

Tilintarkastajaksi vuodelle 2013 valittiin KHT-yhteisö Deloitte & Touche Oy päävastuullisena tilintarkastajana KHT Aleksi Martamo.

Tilintarkastajille maksetut palkkiot on eritelty tilinpäätöksessä 2013 sivulla 42.