Destian vuosi 2013

KANNATTAVAA KASVUA MARKKINOITA VOITTAMALLA

Destian edellinen strategiakausi päättyi vuoden 2013 lopussa. Päättyneellä strategiakaudella Destia keskittyi ydinliiketoimintansa kannattavuuden varmistamiseen ja olevien liiketoimintojensa vahvistamiseen.

Vuonna 2013 päättyneen strategiakauden taloudellisten tavoitteiden toteutuminen

 TavoiteToteuma
Kasvu ydinliiketoiminnoissa markkinoiden
kasvua nopeampi
Ei saavutettu
Liikevoitto 4 % 3,9 % (4,1 %*)
Sijoitetun pääoman tuotto 15 % 22,1 %
Omavaraisuusaste 35 % 44,0 %

*Operatiivinen liikevoitto

Kasvustrategia 2014–2022

Viime vuoden aikana valmisteltiin Destian uusi strategia vuosille 2014–2022 sekä uudet taloudelliset tavoitteet liiketoimintasuunnitelmakaudelle 2014–2016. Kasvustrategian keskeinen ydin on kasvaa kannattavasti inframarkkinassa hyvällä asiakastyöllä ja Destian omaa osaamista hyödyntämällä.

Destian ydinliiketoimintaa ovat suuret, erityisosaamista vaativat väyläprojektit sekä infrastruktuurin hoito- ja ylläpito. Destian strategisen kasvun painopistealueet tulevalla liiketoimintasuunnitelmakaudella ovat kallio- ja rataliiketoiminnoissa sekä energiarakentamisessa. Destiassa panostetaan vahvasti asiakastyön kehittämiseen. Henkilöstön kehittäminen on edelleen yhtiön strateginen painopistealue.

Strategiset valinnat

  • Kiinnostavimpia projekteja ovat isot, erityisosaamista, kuten insinööri-/betonirakentamista, tai vahvaa ja kokenutta projektinjohtoa vaativat väyläprojektit. Yhdessä hoitourakoiden kanssa nämä muodostavat rungon Destian työkannalle ja näkyvyyttä eteenpäin.
  • Destian liiketoiminta nojaa vahvoihin ydinliiketoimintoihin, jotka tekevät tiivistä yhteistyötä matriisissa.Ydinliiketoimintoja tukevat lisäarvopalvelut ja kumppaniverkostot, jotta Destia voi tuottaa asiakkailleen kokonaisratkaisuja infratarpeiden tyydyttämiseksi koko elinkaaren ajalle.
  • Destia erottuu kilpailijoistaan parasta asiakaspalvelua ja vaativia ratkaisuja kustannustehokkaasti tuottavana infra-alan yhtiönä.
  • Maantieteellisesti Destia tarjoaa palveluitaan valtakunnallisesti. Alueellista asemaa vahvistetaan Destian hommissa -kumppanuuksilla.
  • Kilpailukyvyn ytimen muodostaa tehokas ja innovatiivinen toteutus, vahva kehityspanostus valittujen menetelmäteknologioiden alueella, aktiivinen asiakastyö ja toiminnan nopeus sekä tehokas kulurakenne.
  • Destian tapaa toimia leimaa voimakas tahto etulinjassa, asiakkaan lähellä.

Strategiakauden 2014–2016 taloudelliset tavoitteet

  • Kasvu keskimäärin 5 prosenttia vuodessa.
  • Liikevoitto 5 prosenttia vuoden 2016 loppuun mennessä.
  • Sijoitetun pääoman tuotto vähintään 15 prosenttia.
  • Omavaraisuusaste vähintään 40 prosenttia.