Destian vuosi 2013

Avainluvut

 

IFRS; Milj. EUR10-12
/2013
10-12
/2012
1-12
/2013
1-12
/2012
Liikevaihto, jatkuvat toiminnot 143,3 134,6 489,7 507,3
Liiketulos, jatkuvat toiminnot 5,5 -0,4 18,9 14,0
% liikevaihdosta 3,9 -0,3 3,9 2,8
% liikevaihdosta
Katsauskauden tulos, jatkuvat toiminnot
3,3 -1,8 12,5 11,1
% liikevaihdosta 2,3 -1,4 2,6 2,2
Katsauskauden tulos 3,4 -2,4 14,9 10,8
Sijoitetun pääoman tuotto, % 22,1 12,5
Omavaraisuusaste, % 44,0 35,2
Nettovelkaantumisaste, % -51,6 -40,5
Henkilöstö keskimäärin 1 515 1 591
Poissaoloon johtaneet työtapaturmat *) 10,8 15,6
Tilauskanta katsauskauden lopussa 593,0 600,8

*) Työtapaturmat miljoonaa työtuntia kohden