Ympäristörakentaminen

Ympäristörakentaminen on taitoa vaativaa erikoisrakentamista. Vastuullisena kokonaisen elinympäristön rakentajana huomioimme ympäristönäkökohdat. Palveluvalikoimamme on laaja pilaantuneiden maa-alueiden kunnostuksesta puistojen ja virkistysalueiden rakentamiseen.

Pilaantuneiden maa-alueiden kunnostaminen

Haitallisten kemikaalien käytön tiukasta kontrolloinnista huolimatta onnettomuuksia ja vuotoja maaperään ei voida kokonaan välttää. Pilaantuneiden maiden puhdistaminen on tärkeää ympäristön suojelemiseksi ja lisävaurioiden estämiseksi. Lisäksi käyttötarkoituksen muuttuessa maa-alue pitää usein kunnostaa ennen sen käyttöönottoa.

Pilaantuneiden maa-alueiden kunnostamisessa tarvitaan oikeat välineet ja menetelmät. Lisäksi on huolehdittava pohjaveden suojauksesta työn aikana sekä saastuneen maa-aineksen loppusijoituksesta. Destialla on kokemusta haastavienkin kohteiden kunnostamisesta.

Suojausrakentaminen

Elinympäristömme kannalta tärkeää on pohjaveden suojaus. Suojausrakentamisessa on kiinnitettävä erityisestä huomiota ympäröiviin olosuhteisiin sekä halutun suojauksen tason määrittelemiseen. Tieympäristöjen pohjavesisuojausten lisäksi rakennamme suoja-altaita sekä suojausrakenteita haastaviinkiin kohteisiin, esimerkiksi teollisuusyrityksille. Destian geosuunnittelutiimiin kuuluu maan kokeneimpia suojausratkaisujen suunnittelijoita.

Kaatopaikkarakentaminen

Kaatopaikkarakentaminen on vaativaa erikoisrakentamista, oli kyseessä sitten uuden kaatopaikan rakentaminen tai vanhan sulkeminen. Destia on Suomen johtava toimija kummallakin osa-alueella. Destialla on myös kokemusta kaatopaikkakaasun keräyksen hallinnasta ja siihen liittyvien rakenteiden toteuttamisesta.